Loimaan Seurahuone

Satakunnantie 26

FIN 32200 Loimaa

Hotellitiedustelut / varaukset:

hotel@loimaanseurahuone.fi

Varaa huone

Kokoontumisrajoitukset eivät koske ravintoloiden normaalia toimintaa.

Kokoontumisrajoituksia koskevat suositukset ja aluehallintoviraston määräykset yleisötilaisuuksista ovat aiheuttaneet hämmennystä. Epätietoisuutta on ollut siitä, että voiko vielä tehdä yli 10 hengen pöytävarauksia.

Ravintoloiden normaalia toimintaa ei koske viranomaisten asettamat kokoontumisrajoitukset. Ravintolat noudattavat tartuntatautilaissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjä velvoitteita ja rajoituksia. Ravintolaan on sallittua tulla myös seurueina ja ryhmissä.

 

Yksityiset ja yritykset voivat tulla pitämään ravintolaan myös yksityistilaisuuksia. Yksityistilaisuuksia ovat esimerkiksi yrityksen henkilöstölleen järjestämät pikkujoulut tai yksityisen järjestämät hää- tai syntymäpäiväjuhlat tai muistotilaisuudet. 

 

Ravintolassa noudatetaan aukioloaikaa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkoja koskevia rajoituksia. Ravintoloiden koronarajoitukset määräytyvät valtioneuvoston asetuksella, eivät sairaanhoitopiirien ilmoituksella.

 

MaRa päivittää omavalvontaohjeen ja rajoituksia koskevan taulukon, jos asetusta muutetaan.

 

Ravintolat ovat velvollisia ehkäisemään tartuntataudin leviämistä omavalvonnalla. MaRa on laatinut jäsenilleen kattavan omavalvontaohjeistuksen. Asiakkaiden on tärkeää noudattaa ravintolan antamia ohjeita hygieniasta ja riittävän etäisyyden ylläpitämisestä muihin asiakkaisiin.

 

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, jotka eivät ole yleisiä kokouksia. Yleisötilaisuudeksi ei lasketa jatkuvaluonteista, normaalia palvelutoimintaa ravintolassa.

Copyright Loimaan Seurahuone   •   Tietosuojaseloste   •   Palvelun toteutus: JPmedia